Maatregelen COVID-19

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.  


A. Check vooraf. De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld: 

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? 
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 

De instructeur dient voorafgaand aan elke les deze zelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 1. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol). 
 2. Aanvullend zullen leerling en instructeur een eenvoudig soort mondkapje dragen en eventueel handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen. 

De belangrijkste punten voor onze leerlingen heb ik hieronder nog even simpel samengevat,

 1. Schud geen handen
 2. Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site.
 3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 4. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 5. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 6. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 7. Houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten de auto.
 8. Niet meer dan 2 personen in de lesauto. (dat is incl. instructeur).
 9. We gebruiken altijd een mondkapje tijdens de rijles, Je zult hier wel zelf voor aanvang van de les voor moeten zorgen.
 10. Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
 11. Wil je liever nog niet lessen, geen probleem. Je kunt jezelf altijd kostenloos afmelden, dit geldt uiteraard ook wanneer je voor je les toch niet fit bent.

Hieronder een aantal maatregelen waar wij als rijschool aan zullen voldoen.

Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)-In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.

-Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

-Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm

-Aanvullend dragen we ten alle tijden een mondkapje tijdens de rijles en eventueel handschoenen.

-Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;

-Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

-In het geval van een Taxi moet aanvullend een scherm worden geplaatst tussen de voor- en achterbank, dat voldoet aan de door het CBR gestelde eisen, tussen de bestuurder en de passagiersstoel. Zie protocol taxi en Corona-patiënten vervoer.