Wanneer is E achter B nodig?

Wanneer rijbewijs E bij B

Nieuwe regels voor rijbewijs BE en B per 19 Januari 2013

 

Waarom nieuwe regels?

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

 

Nieuwe regels rijbewijs BE

Met het rijbewijs BE mag u tot 19 januari 2013 een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg. Als u op of na 19 januari 2013 uw BE rijbewijs haalt, mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Bij deze voertuigen kan namelijk gewicht worden overgedragen op het trekkend voertuig. In dat geval mag de combinatie zwaarder wegen dan 7000 kg. Bij andere soorten aanhangwagens (dan opleggers of middenasaanhangwagens) is het niet toegestaan gewicht over te dragen. ‘Overdragen’ betekent dat via de trekhaak (of andere gebruikte wijze van koppeling) een deel van het gewicht van de oplegger of middenasaanhangwagen door de personenauto wordt gedragen.

Er zijn hierbij 2 eisen:

  • Met het gewicht dat wordt overgedragen mag de personenauto niet zwaarder worden dan 3500 kg. Dat wordt als volgt berekend: de toegestane maximum massa van de personenauto (wat de personenauto volgens het kentekenbewijs mag wegen) - de massa in rijklare toestand van de personenauto (hoeveel de personenauto werkelijk weegt wanneer u erin zit en de oplegger of middenasaanhangwagen trekt) = een bepaald gewicht. Het gewicht dat wordt overgedragen (de toegestane maximum last onder de koppeling) mag niet hoger zijn dan dit bepaalde gewicht.
  • En het gewicht op de assen van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Het gaat hier om het gewicht dat niet op de personenauto wordt overgedragen.

Overschrijdt u met uw voertuig met oplegger of middenasaanhangwagen deze eisen? Dan moet u in het bezit zijn van een rijbewijs C1E.

 

Nieuwe regels rijbewijs B

Met een rijbewijs B mag u tot 19 januari 2013

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (uzelf niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter uw auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter uw auto voorttrekken. Alleen als het maximaal toegestane gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag niet meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Dit is de massa van het voertuig zonder lading, bestuurder en andere inzittenden.

Met een rijbewijs B mag u vanaf 19 januari 2013

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (uzelf niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter uw auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter uw auto voorttrekken. Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.